Bosch Condens 5000 W til kr. 24.999 inkl. tilskud og fradrag

Condens 5000 W ZSB 24-5 fra Bosch med 65 liters varmtvandsbeholder.

Fyret har en virkningsgrad på 109, og udnytter gassen optimalt. Samtidig har den et ekstremt lavt elforbrug, så du vil se en betydelig effekt både på din gas- og elregning.

Kompakt og stilrent design

Gaskedlen er nærmest lydløs og fylder ikke ret meget, så den passer ind i selv de mindste hjem.
Den kan kobles sammen med en varmtvandsbeholder – evt. i samme design eller du kan vælge kombi-modellen med indbygget varmtvandsbeholder.

I dette tilbud medfølger en 65 liters varmtvandsbeholder i samme design.

Fordele ved Bosch Condens 5000 W

Takket være den indbyggede klimastyring tilpasser gaskedlen sig automatisk det aktuelle behov. Bliver det koldt udenfor, yder kedlen automatisk lidt ekstra energi til boligen, og når det igen bliver varmere udenfor, skruer kedlen ned for energitilførslen.

I dette tilbud får du større kapacitet i kedlen (helt op til 23,8 kW) og 65 liter varmtvandsbeholder.

 • Høj virkningsgrad op til 109 %
 • Strømbesparende teknologi indbygget
 • Støjsvag konstruktion
 • Nemt betjeningspanel
 • Nemt at servicere
 • Mulighed for Solvarme tilkobling
 • Hybrid varmepumpe kompatibel
 • Indbygget klimastyring

Gasbesparelse

Ifølge producenterne er der en besparelse på mellem 20 og 25 % på gasforbruget i forhold til et ikke-kondenserende gasfyr.

Standardinstallation

Ovenstående pris er kun gældende hvis der er tale om en såkaldt “standardinstallation”
Det indeholder en standardinstallation

 • VVS installatøren nedtager og bortkører din gamle installation.
 • Snavsfilter og afspærringsventiler påsættes efter kedelleverandørens anvisninger.
 • Kedel tilsluttes gas og elektricitet.
 • Der etableres lige lodret aftræk, maks. 1,5 meter i et-plans huse.
 • De eksisterende installationer af vand- og varmerør tilsluttes.
 • Kondensafløb tilsluttes eksisterende brugbart gulvafløb.
 • Centralvarmesystemet gennemskylles med vand ved vandværkstryk, indtil urenhederne er fjernet.
 • Der monteres klimastyringsanlæg med udeføler.
 • Anlægget startes op og indstilles til optimal ydelse.
 • Købeloven sikrer dig 2 års reklamationsfrist på udført arbejde og leverede dele.
 • Udskiftninger eller reparationer foretages inden for normal arbejdstid.

Forudsætninger

Standardinstallation kræver:

 • at den gamle kedel er ikke-kondenserende
 • at fyrrummet har ydervæg og er i jordplan.
 • at den eksisterende el-installation inkl. jordledning kan anvendes.
 • at kedlen anbringes på eksisterende plads.
 • at der ikke skal trækkes udvendige rør fra gasmåler til kedel.
 • at der ikke er isoleret med asbest.
 • at den gamle kedel og varmtvandsbeholder er væghængte.

Mulige pristillæg

Lodret aftræk gennem taget

Ved føring igennem skiffer- eller paptage mv. Endvidere må der påregnes tillæg for lovlige sikkerhedsforanstaltninger ved arbejder på tag, såsom stillads og lift.

Gulvafløb

Etablering af brugbart gulvafløb for kondensafløb, hvis dette ikke forefindes.

Kælderinstallation

Hvis din gamle installation er placeret i kælderen, og skal fjernes.

Billeder:

Pris kr. 24.999 inkl. tilskud og fradrag

Normalpris: Kr. 34.999
– 5000 kr. i energibesparelse/tilskud som er fratrukket den færdige installationspris.*

Din færdige fakturapris vil være 29.999 inkl. moms og montering

Med håndværkerfradrag fratrukket, vil den reelle installationspris være kr. 24.999. Du skal selv indberette håndværkerfradrag.

*kun ved et i forvejen ikke-kondenserende gasfyr.

Energimærke:

Bestil her