Vaillant Gasfyr til kr. 23.999 inkl. tilskud og fradrag

Vaillant EcoTEC Plus 246/5-5 med VIH 75 liters varmtvandsbeholder.

Et fornuftigt valg ved udskiftning og energirenovering af boliger på op til 400 m2.

De beskedne mål gør installationen fleksibel og let at indpasse i et moderne hjem.

Optimal varmtvandskomfort

Frem for at installere en overdimensioneret gaskedel har Vaillant udviklet et system, der kan forøge kapaciteten op til 21 kW under spidsbelastninger. Det betyder, at en mindre og billigere gaskedel kan installeres uden du vil opleve problemer med kapaciteten.

Når behovet opstår booster systemet, og leverer rigeligt med varmt brugsvand. Det kan være særligt anvendeligt i husstande, hvor både forældre og tenagere tager bad kort efter hinanden f.eks. om morgenen. Systemet kaldes Aqua-Power-Plus.

Kondenserende gaskedel giver maksimal ydeevne

Den indbyggede genbrug af røggassernes varme giver op til 10 % bedre effektivitet sammenlignet med ældre gasfyr uden kondenserende teknologi.

Længere levetid på Gasfyret

Forskellen mellem laveste og højeste ydelse er ekstra stor, hvilket betyder lav slitage på gasfyrets komponenter samt nedsat oplevelse af on/off cyklusser.

Energibesparende pumpe

Det er ikke kun gasforbruget, der giver udgifter på et gasfyr. Den indbyggede pumpe bruger også strøm, men på Vaillant EcoTEC Plus 246/5-5 med VIH 75 liters varmtvandsbeholder er der installeret en særlig energivenlig pumpe, der reguleres i forhold til behovet. Det giver op til 70 % lavere energiforbrug.

Det er naturligvis en A-mærket pumpe.

Gasbesparelse

Ifølge producenterne er der en besparelse på mellem 20 og 25 % på gasforbruget i forhold til et ikke-kondenserende gasfyr.

4 års garanti på Gasfyret

Vaillant Gasfyr leveres med 4 års garanti, såfremt service på fyrets 2 driftsår overholdes.

Andre funktioner

 • Aqua Kondens System (AKS): Kondensationsbaseret varmestyring med maksimal energiydelse.
 • Vaillant multi-sensor systemet.

Standardinstallation

Ovenstående pris er kun gældende hvis der er tale om en såkaldt “standardinstallation”
Det indeholder en standardinstallation

 • VVS installatøren nedtager og bortkører din gamle installation.
 • Snavsfilter og afspærringsventiler påsættes efter kedelleverandørens anvisninger.
 • Kedel tilsluttes gas og elektricitet.
 • Der etableres lige lodret aftræk, maks. 1,5 meter i et-plans huse.
 • De eksisterende installationer af vand- og varmerør tilsluttes.
 • Kondensafløb tilsluttes eksisterende brugbart gulvafløb.
 • Centralvarmesystemet gennemskylles med vand ved vandværks tryk, indtil urenhederne er fjernet.
 • Anlægget startes op og indstilles til optimal ydelse.
 • Købeloven sikrer dig 2 års reklamationsfrist på udført arbejde og leverede dele.
 • Udskiftninger eller reparationer foretages inden for normal arbejdstid.

Forudsætninger

Standardinstallation kræver:

 • at den gamle kedel er ikke-kondenserende
 • at fyrrummet har ydervæg og er i jordplan.
 • at den eksisterende el-installation inkl. jordledning kan anvendes.
 • at kedlen anbringes på eksisterende plads.
 • at der ikke skal trækkes udvendige rør fra gasmåler til kedel.
 • at der ikke er isoleret med asbest.
 • at den gamle kedel og varmtvandsbeholder er væghængte.

Mulige pristillæg

Lodret aftræk gennem taget

Ved føring igennem skiffer- eller paptage mv. Endvidere må der påregnes tillæg for lovlige sikkerhedsforanstaltninger ved arbejder på tag, såsom stillads og lift.

Gulvafløb

Etablering af brugbart gulvafløb for kondensafløb, hvis dette ikke forefindes.

Kælderinstallation

Hvis din gamle installation er placeret i kælderen, og skal fjernes.

Pris kr. 23.999 inkl. moms og montering

Normalpris: kr. 33.999
– 5000 kr. i energibesparelse/tilskud som er fratrukket den færdige installationspris.*

Din fakturapris vil være kr. 28.999 inkl. moms og montering

Med håndværkerfradrag fratrukket, vil den reelle installationspris være kr. 23.999. Du skal selv indberette håndværkerfradrag.

*kun ved et i forvejen ikke-kondenserende gasfyr.

Energimærke:

Få et uforpligtende tilbud

Vi kontakter dig så hurtigt som muligt når vi har modtaget din henvendelse.