ENERGITILSKUD TIL GASFYR?

Energisalg er din leverandør af energirigtige topmoderne Gasfyr med Energitilskud.

Hos Energisalg kan du opnå energitilskud ved skift fra en ikke-kondenserende gaskedel til et nyt kondenserende gasfyr.

Om Energitilskud

Den danske stat og de energiforsynende selskaber, har lavet en særlig aftale om nedbringelse af CO2 udledningen i Danmark, der både omfatter private og virksomheder.

Løsningen kaldes Energitilskud, og er sammensat således, at alt energiforbrug pålægges et gebyr, der tilgår en fælles pulje, hvorfra der kan ansøges om et tilskud ved udskiftning af eksisterende energiforbrugende kilder til mere effektive og energibesparende kilder.

Energitilskud til Gasfyr

Udskiftes et ældre gasfyr til en ny moderne og energieffektiv model, opnår husstanden en energibesparelse og dermed en nedsat CO2 udledning. Den besparelse udløser et tilskud fra energisparepuljen, som du får kontant.